CategoriesUncategorized

Μείωση του αποτυπώματός μας

 • Δημιουργούμε δικές μας, οικολογικές παγίδες για τον δάκο από άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού
 • Κόβουμε και τοποθετούμε φθαρμένα πλαστικά και μεταλλικά δοχεία σε διάφορα σημεία σαν λεκάνες ώστε να μαζεύεται νερό για τα άγρια ζώα
 • Η μέθοδος της ακαλλιέργειασ που χρησιμοποιούμε, μειώνει τις ανάγκες σε νερό και προστατεύει την υγρασία του εδάφους
 • Η εδαφοκάλυψη που πραγματοποιούμε με άγρια χόρτα και κλαδιά, προστατεύει το έδαφος από της ακτίνες του  ήλιου και μειώνει την θερμοκρασία του εδάφους. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η εξάτμηση του νερού από το έδαφος
 • Ραντίζουνμε τα δέντρα μας με διάφορα ηφαιστιογενή πετρώματα που έχουν πόρους και με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε τα δέντρα από τις υψηλές θερμοκρασίες και παράλληλα μειώνουμε τις προσβολές από τα εχθρικά έντομα
To Pervoli - Carbon3 e1696165422544
 • Με τη χρήση της τεχνολογίας μετράμε την εξωτερική υγρασία, θερμοκρασία και υγρασία του εδάφους σε διάφορα βάθη και ανάλογα ποτίζουμε. Από τη μια, έτσι  δεν δίνουμε περισσότερο νερό από όσο χρειάζονται και από την άλλη μπορούν να διατηρούνται σε καλό σημείο υγρασίας
 • Η συμπαραγωγη που εφαρμόζουμε με τα βότανα βοηθά στην μείωση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του εδάφους και στην διατήρηση της υγρασίας
CategoriesUncategorized

Προστασία του εδάφους

Η προστασία και η βελτίωση του εδάφους είναι σημαντική για εμάς!

Το έδαφος κάθε χρόνο, γίνεται ολοένα και πιο φτωχό και παράλληλα διαβρώνεται.

 

Μέτρα ως προς την προστασία του εδάφους:

 

 • Από το 2017 εφαρμόζουμε την ακαλλιέργεια και έχουμε σταματήσει το φρεζαρισμα του εδάφους
  (μηχανικό τσάπισμα) Επομένως το έδαφος μας διατηρεί τις ιδιότητές του σε αντοχή
  και απορροφητικότητα νερού και μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερο νερό όταν βρέχει. Την ίδα ώρα δεν το παρασέρνει το έδαφος μας εκτός του τεμαχίου.
 • Τα κλαδέματα όλα τεμαχίζονται και τον επόμενο χρόνο τοποθετούνται κάτω από τα δέντρα σαν
  εδαφοβελτιωτικό
 • Όπου είναι δυνατό γίνεται χρήση κομποστ και κοπριάς
 • Προστατεύουμε τις δόμες ξηρολιθίας που υπάρχουν στα αγροκτήματα μας
 • Εφαρμοζουμε διάφορες πρακτικές ώστε να μειώσουμε την ταχύτητα του νερού της βροχής
  για να να μην δημιουργεί προβλήματα και μετακίνση εδάφους
 • Τα άγρια χόρτα που κόβουνται αλλά δεν αφαιρούνται μένουν πάνω από το έδαφος για κάλυψη
  και όταν αποσυντίθενται μαζί με τα κλαδέματα δημιουργείται νέο έδαφος
To Pervoli - olives 1752199 scaled 1
CategoriesUncategorized

Βιοποικιλότητα

Για την βιοποικιλότητα εφαρμόζουμε τις πιο κάτω μεθόδους όπου προστατεύουν και παράλληλα
συμβάλλουν στην αύξηση της:

 • Σε διάφορα σημεία στα αγροτεμάχια αφήνουμε άγρια βλάστηση στην οποία δεν επεμβαίνουνε
  καθόλου
 •  Σε διάφορα σημεία στα αγροτεμάχια μας διατηρούμε φρέσκο νερό για τα άγρια ζώα
 • Έχουμε τοποθετήσει με την βοήθεια ΜΚΟ φωλιές για ανθρωπουλία (tyto alba) και για σιαχίνια
 • Έχουμε τοποθετήσει με δικά μας έξοδα φωλιές για νυχτερίδες
 • Διατηρούμε κυψέλες με μέλισσες ώστε να βοηθούν στην επικονίαση (διαδικασία γονιμοποίησης των φυτών)
 • Η καταστροφή των άγριων χόρτων γίνεται στο τέλος της άνοιξης όταν δώσουν τους ανθούς
  τους και αρχίζουν να ξεραίνονται
 • Σε διάφορα σημεία έχουμε εφαρμόσει την τεχνική της συγκαλιέργειας των ελιών με βότανα
  ώστε να μπορούν να φιλοξενούνται διάφορα έντομα
To Pervoli - artolio en 1CategoriesUncategorized

Είμαστε ένας από τους 5 ελαιοπαραγωγούς Παγκύπρια που επελέγησαν για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “ARTOLIO” !

To Pervoli - artolio en 1

(english text follows)

Είμαστε ένας από τους 5 ελαιοπαραγωγούς Παγκύπρια που επελέγησαν για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “ARTOLIO” !

 • Το έργο ARTOLIO είναι ένα νέο επιχορηγημένο από την Ε.Ε πρόγραμμα (μέρος του προγράμματος ENI CBC Med ), με κύριο στόχο την  εφαρμογή καινοτόμων, αναπτυξιακών μέτρων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιόλαδου. Στοχεύει ακόμη σε βελτίωση της ποιότητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου και στη βοήθεια των παραγωγών για εφαρμογή μεθόδων αειφόρους ανάπτυξης και πρακτικών βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, στόχος του ARTOLIO είναι να εφαρμόσει τη μεθοδολογία με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να επαναληφθεί σε άλλες μεσογειακές περιοχές της ΕΕ.
 • Στο έργο συμμετέχουν φορείς από το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη.
 •  Το ARTOLIO χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για τη διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο ENI CBC Med της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα  2.9 εκατομμύρια ευρώ, με το 90% της χρηματοδότησης να  παρέχεται από την ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε στην επίσημη σελίδα του προγράμματος: http://www.enicbcmed.eu/projects/artolio

 

We are selected to be one of the five oil growers in Cyprus who will take part at “ARTOLIO” program!

 • A new European project called “ARTOLIO” as part of the ENI CBC Med programme with the aim of implementing innovative, developmental measures that will drive improvements in the quality of production.
 • ARTOLIO, in addition to focusing on process improvement, sustainability and energy efficiency, will contribute to establishing a new level of superior quality for extra virgin olive oil. 
 • Members of the Mediterranean countries of Israel, Greece, France, Cyprus, Palestine, Jordan and Spain are participating in the project.
 • Among the results of the project, a substantial improvement in the quality of the extra virgin olive oil is expected. In line with the EU’s commitments to reduce CO2 emissions and protect the environment, it also aims to help producers implement sustainable development methods and best energy efficiency practices. Likewise, ARTOLIO’s objective is to apply the methodology so that it can be replicated in other Mediterranean regions of the EU.
 • ARTOLIO is funded by the European Union under the ENI CBC Med Programme. It has a total budget of €2.9 million, with 90% of the funding provided by the European Union.

For more information, please visit the project website: http://www.enicbcmed.eu/projects/artolio

To Pervoli - DSC 0858CategoriesUncategorized

Βιολογική Γεωργία

Επιπρόσθετα από τα μέτρα που υποχρεώνει η νομοθεσία για την βιολογική γεωργία εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στην μείωση της κατανάλωσης νερού και καυσίμου και στην αύξηση της βιοποικιλότητας.Σε συνεργασία με την Birdlife Cyprus τοποθετήσαμε 3 φωλιές για Ανθρωπούλια και 2 για Σιαχίνια, ενώ με δικά μας έξοδα έγινε τοποθέτηση 6 φωλιών για νυχτερίδες. Ταυτόχρονα γίνεται εφαρμογή συμπαραγωγής και εδαφοκάλυψης για μείωση ποσοτήτων νερού και καυσίμων.