Όλα τα αγροτεμάχια μας είναι ενταγμένα στην βιολογική γεωργία

Δεν γίνεται χρήση χημικών λιπασμάτων και χημικών ψεκασμάτων. Οτιδήποτε χρησιμοποιείται για σκοπούς προστασίας και ενδυνάμωσης, είναι στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007.

Πέραν από τον κανονισμό εφαρμόζουμε πρόσθετα περιβαλλοντικά μέτρα,  εστιάζονται σε τρεις τομείς:

  • Τη βιοποικιλότητα
  • Την προστασία του εδάφους
  • Τη μείωση του αποτυπώματός μας στο περιβάλλον

* Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι κάποια από τα μέτρα που εφαρμόζουμε έχουν προταθεί ως καλές πρακτικές για εφαρμογή στα πλαίσια του Agriwater από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, ενώ  παράλληλα έχουμε βραβευτεί από το περιοδικό Γαστρονόμος με το Βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023.

Μείωση του αποτυπώματός μας

Δημιουργούμε δικές μας, οικολογικές παγίδες για τον δάκο από άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού Κόβουμε και τοποθετούμε φθαρμένα πλαστικά και μεταλλικά δοχεία σε διάφορα σημεία σαν

Read More »

Προστασία του εδάφους

Η προστασία και η βελτίωση του εδάφους είναι σημαντική για εμάς! Το έδαφος κάθε χρόνο, γίνεται ολοένα και πιο φτωχό και παράλληλα διαβρώνεται. Μέτρα ως

Read More »

Βιοποικιλότητα

Για την βιοποικιλότητα εφαρμόζουμε τις πιο κάτω μεθόδους όπου προστατεύουν και παράλληλασυμβάλλουν στην αύξηση της: Σε διάφορα σημεία στα αγροτεμάχια αφήνουμε άγρια βλάστηση στην οποία

Read More »
To Pervoli - artolio en 1

Είμαστε ένας από τους 5 ελαιοπαραγωγούς Παγκύπρια που επελέγησαν για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “ARTOLIO” !

(english text follows) Είμαστε ένας από τους 5 ελαιοπαραγωγούς Παγκύπρια που επελέγησαν για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “ARTOLIO” ! Το έργο ARTOLIO είναι ένα νέο

Read More »
To Pervoli - DSC 0858

Βιολογική Γεωργία

Previous Next Επιπρόσθετα από τα μέτρα που υποχρεώνει η νομοθεσία για την βιολογική γεωργία εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στην μείωση της κατανάλωσης νερού και

Read More »